Lyssna på vår sändning!

Spelaren kommer öppnas i ett nytt fönster. Startar inte spelaren automatiskt så får du trycka på playknappen.

Välkommen!

Växjö närradioförening är en medlemsförening för dem som sänder närradio genom Radio Växjö. Frekvensen är 102,4 MHZ. Medlemmar i Växjö Närradioförening är

 • Västrabokyrkan,
 • Växjö kommun,
 • Svenska kyrkan Växjö,
 • Kyrkliga Förbundet,
 • Radioföreningen Gold,
 • Växjö Comendy Klubb (Väck)
 • Växjö Kristna råd
 • Öppna kanalen

Föreningar med egna sändningstillstånd är Öppna kanalen, Växjö kristna råd, Kyrkliga Förbundet, och Radioföreningen. Region Kronoberg och Växjö kommun sänder sina fullmäktigesammanträde några dagar om året. För datum ser särskild artikel.

Gold sänder via vårt FM-band. Men för att höra dem via webbradio hänvisar vi till deras hemsida.

Vår webbradio som du når här på hemsidan används främst av Kristen närradio.

Kontakta oss i Växjö närradioförening

Kontakta oss i Växjö närradioförening

Adress: Växjö närradioförening, Västrabokyrkan, Arabygatan 44 Telefon: 073-342 52 24 Mejl: kassor@vaxjonarradio.se

Kommunfullmäktiges sändningar 

2021 sänder Växjö kommun sina fullmäktigesammanträden från kl.14 dessa datum i Radio Växjö

 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 8 juni
 • 31 augusti
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 14 december

https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/organisation-och-politik/kommunfullmaktige/sammantradesdagar.html

Region Kronobergs sändningar 

2021sänder Region Kronoberg sina fullmäktigesammanträden kl.09:00-17:00 dessa datum

 • 17 mars
 • 28 april
 • 15 juni
 • 16 juni