Godmorgon Växjö. Tema våren och läsning ur 1 Mos 40