Kristen närradio

Om oss

Vi som sänder genom Kristen närradio är:

Svenska kyrkan Växjö http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=97497
Equmeniakyrkan Växjö http://equmeniakyrkanvaxjo.se//
Kyrkliga Förbundet http://kyrkligaforbundet.se/


 

Kristen närradio: Arabygatan 44 Västrabokyrkan 352 36 Växjö Tel. 0470-21215